Vanliga frågor

Vad betyder det att en mätare eller kommunikation med mätare följer öppna standarder?


En öppen standard betyder att standarden är publicerad i sin helhet antingen genom något standardiseringsinstitut, t.ex. SIS Svensk Standard, eller genom någon branschförening, t.ex. LIMD Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering. En öppen standard gör att alla som vill använda standarderna i sina produkter, t.ex. ett kommunikationsprotokoll, kan göra detta med vetskap om att man tillgång till all nödvändig information och att man inte inkräktar på någons annans egendom. Motsatsen till en öppen  standard är en proprietär teknisk specifikation som ägs av något företag som inte vill att någon annan skall kunna använda t.ex. deras kommunikationsprotokoll och därmed inte få tillgång till data från företagets mätare. Om man använder produkter som innehåller en proprietär specifikationer måste man räkna med att man är låst till den leverantören och att man inte kan köpa till nya mätare eller tjänster från någon annan leverantör.


Vad betyder de nya flödesbeteckningarna för MID-godkända vattenmätare?


MID, Mätinstrumentdirektivet infördes 2006. Vattenmätare med gamla godkännande får inte säljas efter att det gamla godkännandet har gått ut eller inte efter 2016. När MID infördes kom också de nya flödesbeteckningarna.

Q1 är mätarens godkända minsta flöde.
Q2 är gränsflödet mellan låga flöden och högre mätfel och högre flöden och lägre mätfel.
Q3 är det permanenta flödet som mätaren är godkänd för.
Q4 Största flöde vid vilket mätaren fungerar  tillfredsställande under kort tid utan att ta skada.

Anslutning och bygglängd | Gamla flödesbeteckningar | Nya flödesbeteckningar
DN15 (R20 x 110 mm) | Qn 1,5 m³/h | Q3 = 2,5 m³/h
DN20 (R25 x 190 mm) | Qn 2,5 m³/h | Q3 = 4,0 m³/h
DN25 (R32 x 260 mm) | Qn 3,5 m³/h | Q3 = 6,3 m³/h
DN25 (R32 x 260 mm) | Qn 6,0 m³/h | Q3 = 10 m³/h
DN40 (R50 x 300 mm) | Qn 10,0 m³/h | Q3 = 16 m³/h
DN50 (R65 x 300 mm) | Qn 15,0 m³/h | Q3 = 25 m³/h


Vad betyder det när en vattenmätare  har t.ex. mätområde (ratio) R100?


Det betyder att vattenmätaren är godkänd för ett flödesområde mellan Q1 och Q3 som är 100 gånger. Om Q3 är 4,0 m³/h blir Q1 = 40 liter/h vid R100.


Logga in