Individuell mätning

Ny lag och förordning trädde i kraft den 1 juni 2022 – vilka är ändringarna?

Krav på IMD i vissa flerbostadshus trädde i kraft den 1 juli 2021. Ändringar i EED 2018 innebär att nya utvidgade regler har införts i svensk rätt. Riksdagen och regeringen har beslutat om en ny lag och en ny förordning om energimätning i byggnader. Den nya lagen och förordningen trädde i kraft den 1 juni 2022.

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. IMD för tappvarmvatten ska från och med 1 juni 2022 ovillkorligen installeras vid uppförande av nya flerbostadshus.

De nya reglerna berör även till exempel fjärravläsning, kostnadsfördelning och information om energianvändningen till de boende.
(Källa Boverket)

Avancerade fjärravläsningssystem gör det möjligt för fastighetsförvaltaren att övervaka förbrukningen via den webbaserade HYDROLINK Online-tjänsten. Även de boende kan följa upp förbrukningen via My Hydrolink-tjänsten som fungera både via webbläsare och mobilapp. Med tillgång till information i realtid är det lättare att göra medvetna val för att ändra sina konsumtionsvanor.

Lägenhetsspecifik vattenmätning

För mer information, vänligen kontakta oss

Key Account Manager
Max Darimont
+46 732 409 861
Försäljning
Andreas Frigren
+46 737 386 024