B Meters Norden AB blir B Meters Nordic AB

2020-05-01

B Meters Norden AB och Koka Oy i Finland slår samman sina resurser och bildar ett nytt bolag, B Meters Nordic AB med försäljningskontor i Stockholm och Helsingfors.


För B Meters Nordics kunder betyder detta främst en utökad lagerhållning av B Meters produkter och system, med lager både i Stockholm och i Helsingfors.


B Meters Nordic AB behåller efter samgåendet sin nuvarande adress, svenska hemsida: bmeters.se och alla telefonnummer och mailadresser till sina medarbetare.


Service- och tjänste-avtal kommer automatiskt att överföras till B Meters Nordic AB.


Samgåendet i Norden betyder främst ökad lagerhållning och ökad support med bibehållna kontakter.


Nyheter

B Meters Norden AB blir B Meters Nordic AB

Läs mer >>

Logga in