EMU Pro II

Elmätare kan monteras i en DIN-skena.

  • ELmätare för direktmätning
  • Mätning av spänning, ström, effekt, effektfaktor och frekvens
  • Överensstämmer med MID-direktivet, kan användas för fakturering