EMU Pro II Modbus

Modus Elmätare som kan monteras i en DIN-skena.

  • Trådbunden Modbus dataöverföring
  • Mätning av spänning, ström, effekt, effektfaktor och frekvens
  • Överensstämmer med MID-direktivet, kan användas för fakturering