AMB

RFM-AMB lägenhetsspecifika trådlösa temperatur- och fuktighetssensor är kompatibel med HYDROLINK Wireless-systemet. Övervakning av temperatur och fukt sker enkelt med hjälp av grafer

  • information från sensorn lagras varje timme
  • informationen kan läsas retroaktivt

RFM-AMB-informationen beskrivs via HYDROLINK Online PREMIUM-molntjänsten, där man kan övervaka lägenhetsspecifika temperatur- och relativa fuktighetsvärden. Sensorn kan installeras som ytmontering, mått 88 x 88 x 25 mm.
Produktkod RFM-AMB