WAD-4

WAD-4-lägenhetsdisplay är kompatibel med HYDROLINK Wireless och HYDROLINK Tablet-vattenmätningssystem. WAD-4 trådlösa lägenhetsdisplay gör det enkelt att använda vatten på ett förnuftigt sätt eftersom den ger realtidsinformation om vattenförbrukningen. Med hjälp av displayen blir det enklare att göra välgrundade val och ändra användningen mot en mer hållbar konsumtion, där man förutom att spara pengar också sparar miljön.

Trådlös lägenhetsdisplay (WAD-4)

Kompatibel med HYDRODIGIT-TX-vattenmätare och finns som tillbehör till systemen HYDROLINK Wireless och HYDROLINK Tablet. Lägenhetsdisplay möjliggör enkel vattenförbrukning för den boende.
LVI-nummer 4482 624

Man behöver nödvändigtvis inte ha en lägenhetsdisplay om den boende kan övervaka sin förbrukning från mätarens display.

FÖRBRUKNINGSUPPGIFTER:

 • Kumulativa avläsningar
 • Hur mycket vatten som används för närvarande
 • Hur stor den tidigare vattenförbrukningen har varit
 • Berättar också om vattenförbrukningen är mer eller mindre än genomsnittet för hushåll av samma storlek
 • Kan installeras antingen på väggen eller stående på en yta
 • Tar ström från eluttaget
 • Lägenhetsdisplayen lyssnar på meddelanden som skickas av trådlösa vattenmätare (GSD-TX, GMDM-TX), som skickas mellan 06–22 var 30:e sekund (i de nyaste mätarna skickas meddelanden 24 timmar om dygnet, var 30:e sekund)

WAD-4-lägenhetsdisplayens egenskaper:

 • Du kan ställa in ett mål för din egen vattenförbrukning på lägenhetsskärmen och färgen på de fiskar som visas på skärmen visar hur bra du har lyckats nå målet. Gröna fiskar och en clownfisk berättar att du ha lyckats nå målet! Röda fiskar meddelar om för stor vattenförbrukning.
 • Ett larm indikerar vattenläckage eller ovanligt hög förbrukning.
 • En läckande kran är ett tecken på rinnande vatten. Tappar man upp ett bad eller glömde man stänga kranen?
 • Det återställbara räkneverket mäter enkelt vattenförbrukningen under till exempel en dusch.

DimensionerEnergiförbrukningStrömkällaFrekvensDatalagringIP-klassificeringDrifttemperaturMax. Antal mätare
ca 145 x 75 x 35 mm med bakgrundsbelysning< 1,0 W230VAC/50Hz868 MHz2 månaders data med 15 minuters noggrannhetIP 200–+40 °C4 st.