Pulsavgrenare

Pulsdelare för pulsmätare. Gör det möjligt att sända pulsdata via pulssändare till molntjänsten samt fastighetsautomationssystemet.