Värmemätare och Kylmätare

Mekaniska energimätare och ultraljudsenergimätare för mätning av värme och kyla.