Våra tjänster

Det är fortfarande vanligt att många system på marknaden är låsta system som ingen än tillverkaren kan driftsätta och  sköta avläsningen av.


B METER säljer mätare och systemprodukter som man själv kan använda utan att låsa sig med långvariga supportavtal och licenser. Vi levererar alla våra systemprodukter och mätare som har kommunikation med ett öppet M-BUS protokoll. Det innebär att kunden kan välja själv hur mycket tjänst man vill köpa in extern och man kan alltid konkurrent sätta den eventuella hjälp man vill köpa externt.


Våra tjänster


• Utbildning


• Driftsättning


• Avläsning


• Support


• Tekniskt underhåll


 

Logga in