Vattenmätningssystem

Individuell vattenmätare med fjärravläsning påskyndar vattendebitering och gör det lättare för de boende att övervaka sin förbrukning. B Meters Nordic AB erbjuder två olika system med fjärravläsning för individuell vattenmätning.

Trådlöst vattenmätningssystem för individuell vattenmätning.

 • HYDROLINK Online-tjänst
 • Observation av förbrukningen i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer med faktureringsprogram
 • Min Hydrolink – mobilapplikationer för boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt på mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation

Utrustning

HL-AIR centralenhet
HYDRODIGIT-DT kallvattenmätare DN15*
HYDRODIGIT-DT varmvattenmätare DN15*

*(finns även som DN20)

Tillbehör

WAD-TH trådlös rumsdisplay med fast strömförsörjning
WAD-X trådlös rumsdisplay med stickkontakt (bordsmodell)
HYDROCAL-LR energimätare
TH-LR temperatur- och fuktighetssensorer
EMU Professional II LoRa Elmätare
Broschyr

HYDROLINK AIR (PDF)

För planerare

Trådbundet vattenmätningssystem för individuell vattenmätning.

 • HYDROLINK Online-tjänst
 • Observation av förbrukningen i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer med faktureringsprogram
 • Min Hydrolink – mobilapplikationer för boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt på mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation

Utrustning

M-64 (64 enheter) centralenhetArt. M64
M-128 (128 enheter) centralenhetArt. M128
M-250 (250 enheter) centralenhetArt. M250
T-1 kommunikationsenhetArt. T1
GSD-RFM kallvattenmätareDN15*Art. GSD-MB-15KV
GSD-RFM varmvattenmätare DN15*Art. GSD-MB-15VV

*(finns även som DN20)

Tillbehör

AD-X separat lägenhetsskärm – vattenförbrukning, temperatur, luftfuktighetArt. ADX
EM340 Elmätare till lägenhetenArt. CGMBU
Broschyr

HYDROLINK Line (PDF)

För planerare

För mer information, vänligen kontakta oss

Verkställande Direktör
Thomas Mielke
+46 707 423 228
Teknisk försäljning
Max Darimont
+46 732 409 861