HYDRONET – Fjärravläsbara vattenmätare för vattenverk

HYDRONET är ett helautomatiskt fjärravläsningssystem utvecklat för vattenverkens användning. Att ta systemet i drift är lätt och billigt, eftersom det inte kräver några andra apparat- eller programvaruinvesteringar förutom HYDRONET-vattenmätare. HYDRONET-mätarna skickar avläsnings- och larmdata till molntjänsten via ett nationellt eller lokalt IoT-nätverk. Antalet mätare har varken någon nedre eller övre gräns, och därför lämpar de sig utmärkt för både stora och små vattenverk eller vattenkooperativ. Alla avläsningar lagras i HYDRONET-tjänsten, från vilken avläsningarna automatiskt överförs med önskad cykel till den faktureringsprogramvara som används av vattenverket. Faktureringen sker normalt via det faktureringsprogram som redan används hos vattenverket.

Hydronet swe

För mer information, vänligen kontakta oss

Key Account Manager
Max Darimont
+46 732 409 861
Försäljning
Andreas Frigren
+46 737 386 024