Signalomvandlare

MBpulse4 signalomvandlare för 1–4 mätare. Gör att impulsmätaren kan anslutas till M-bus.