Vattenmätare används för att mäta förbrukningen av tappvatten för hushållsbruk, per lägenhet eller total förbrukning i fastigheten

Lägenhetsspecifika vattenmätare eller så kallade undermätare ägs av bostadsaktiebolaget och används när bostadsaktiebolaget fakturerar de boende för förbrukad vattenmängd. Vanligtvis är de lägenhetsspecifika vattenmätarna separat för kallt och varmt vatten, såvida det inte finns varmvattenberedare i lägenheterna i vilket fall endast ett kallvattenrör kommer in i lägenheterna.

Fastighetsspecifika det vill säga kommunaltekniska vattenmätare ägs av vattenverket och används när vattenverket fakturerar sina kunder för förbrukad vattenmängd. Vattenverket levererar alltid kallt vatten, så alla vattenmätare i kategorin kommunaltekniska vattenmätare är kallvattenmätare.

Vattenmätarna kan läsas av på plats eller på distans. I enlighet med gällande krav ska de lägenhetsspecifika vattenmätare som installeras vara utrustade med fjärravläsning om linjesanering eller nybyggnation som kräver bygglov ska utföras. Inom kommunaltekniken har man mest använt mätare som lästs av på plats, men på senare tid har fjärravläsbara mätare blivit allt vanligare. Inom en snar framtid kommer de mätare inom kommunaltekniken som avläses på plats att försvinna allt eftersom fjärravläsningen tar över. Alla vattenmätare vi erbjuder för ovanstående ändamål är mätanordningar som är certifierade för faktureringsanvändning i enlighet med gällande krav och föreskrifter.