Lösningar som gör skillnad

vattenmätningssystemen framsida

Marknadens mest avancerade vattenmätningssystem

Vi förser dig med de mest avancerade vattenmätningssystemen på marknaden och den bästa expertisen i branschen. Fjärravläsningssystem utvecklade för vattenmätning påskyndar vattenfaktureringen och gör det lättare för boende att följa upp förbrukningen. Nedan kan du bekanta dig med B Meters Nordic insamlingssystem och fjärravläsbara vattenmätare för vattenverk och vattenkooperativ.

B Meters Nordic AB - Experter inom vatten- och energimätning

B Meters Nordic AB är ett av Sveriges ledande företag specialiserade på vattenmätning, fjärravläsningssystem och tillhörande tjänster.

Vår långa erfarenhet och expertis i att använda olika Internet of Things (IoT)-system, kombinerat med årtionden av erfarenhet som leverantör av vatten- och energimätare, gör det alltid möjligt att hitta den bästa tekniska lösningen snabbt och tillförlitligt.

Vår webbaserade lättanvända molntjänst i kombination med vår fjärravläsning skapar en förenklad samt säker och automatiserad redovisningen av förbrukningsdata och ev. kostnadsfördelning. Tjänsten är anpassad till flerbostadsfastigheter, samfälligheter och vattenverk samt andra typer av fastigheter och externa operatörer.

Våra tjänster, utvecklade för svenska behov, gör förbrukningsbevakning och fakturering mycket enkel och pålitlig. Vår mobilapplikation skapar möjligheter för den boende att följa sin förbrukning och därmed skapa incitament att minska sin och fastighetens energikostnader. Med hjälp av våra lösningar vill vi också bidra till det stora målet att spara på vår miljö och därmed förutsättningar för en bättre framtid.