WAD-TH

WAD-TH-lägenhetsdisplay är kompatibel med HYDROLINK -vattenmätningssystem. WAD-TH trådlösa lägenhetsdisplay gör det enkelt att använda vatten på ett förnuftigt sätt eftersom den ger realtidsinformation om vattenförbrukningen. Med hjälp av displayen blir det enklare att göra välgrundade val och ändra användningen mot en mer hållbar konsumtion, där man förutom att spara pengar också sparar miljön.

Trådlös lägenhetsdisplay (WAD-TH)

Kompatibel med HYDRODIGIT-vattenmätare och finns som tillbehör till systemen HYDROLINK air.

Installeras med apparatlådan eller på väggytan. Strömförsörjning 12 VDC.